Loading...
 

HomePage

Įžanga - Kreipimasis. Kodėl reikalinga atstatyti viduriniąją klasę Lietuvoje.


Kuris valstietis yra žalias? Tas nabagas, kuris dirba žemę nuo ryto iki vakaro, ar tas "valstietis", kuris lenkia dvarininkus savo žemių turėjimų, ar tas "valstietis", kuris visą gyvenimą po miestą trynėsi, o dabar Seime miesto mėšlu tautą durnina? Ar čia mes visi "valstiečiai", kad gero botago jiems nepaimam, a?

Mano draugai ir ne visai draugai! O ypač senieji jaunalietuviai! Reikia sukurti naują manifestą kaip kažkada buvom padarę su Tautinio Jaunimo Sąjunga "Jaunoji Lietuva". Tada mes stūmėm Sąjūdį nepriklausomybės kryptimi, atsisakinėjom eiti į sovietų armiją ir siuntėm rusų majorus .., kai Vilniaus Sąjūdžio komunistai dar vis bandė stenėti apie suverenitetą. Taip kaip dabar jų palikuonys stena apie globalią Lietuvą. Rezultatus mes matome. Masinė emigracija ir nesirūpinimas savo tauta. Pašalpinių, alkoholikų, narkomanų didėjimas. Katastrofiškai mažas gimimų skaičius ir jau didžioji moksleivių dalis, svajojanti emigruoti! Ar dėl tokios Jaunosios Lietuvos tada kovojome? Tik visiškai akli gali nematyti artėjančios katastrofos. Mes nebegalime tylėti ir sėdėti savo urveliuose, kai yra tokia padėtis. Šis naujas manifestas turi tapti nauju įkvėpimu naujam kovos ir tautos kūrimo etapui. Duokit pasiūlymus. Siūlysiu LYČ judėjimo politinei programai. O jei ne, tada galvosim toliau...

Mano atraminiai punktai būtų - ATSAKOMYBĖS pamatas:

Atsakomybė už TAUTOS išsaugojimą.


Atsakomybės už KLESTĖJIMO sąlygų kūrimą DIDŽIAJAI tautos daliai, o ne medžiotojų būrelių draugeliams ir globalistiniams pataikūnams.


Reikia pradėti nuo atsakomybės už rinkiminius pažadus (rinktų politikų atšaukimas ir/ar kriminalinė atsakomybė). Kodėl turi būti taip, kad renkam žaliuosius, o išrenkam medkirčius? Renkam socialdemokratus, o išrenkam bebrus prichvatizatorius? Renkam konservatorius, o išrenkam globalistus vaivorykštinių paradų organizatorius?

Reikia kažkokiu būdu įteisinti atsakomybę už kalbos išsaugojimą, nes pagal dabartinę emigracijos-imigracijos statistiką, lietuvių Lietuvoje liks mažiau negu 50% savo valstybėje jau maždaug apie 2055m. Kodėl tokios analizės neatlieka dabartinė valdžia? Kiti dalykai turi iš to išplaukti. Čia jau net savo šeimose tokias problemas turime spręsti, kad mūsų vaikaičiai (anūkai) kalbėtų lietuviškai...
Taigi emigracijos ir migracijos politika turi remtis kalbos bokštu, o ne Užkalnio "noriu, kad Vilniuje ir Lietuvoje gyventų daugiau užsieniečių negu lietuvių".

Kryptis - atsakingos verslios VIDURINIOSIOS klasės stiprinimas.


Nes tik produktyvi vidurinioji klasė, kurios taip nekentė bolševikai ir vadino smulkiaburžuazine, yra produktyvios besidauginančios šeimos šaltinis. Iš to seka, smulkiųjų ir vidutinių verslininkų rėmimas, mokytojų, teisėjų/ policinkų pagarbos atstatymas iki smetoninio lygio. T.y tų, kuriuos pirmuosius išvežė į Sibirą ir lagerius arba nužudė dabartiniai pralobę komunistėliai ar jų tėveliai, ar seneliai. Ir nesitikėkite, kad tie komunistėlių prichvatizacijos pralobėliai, ar nustekenti drebančion kinkom inteligentėliai, ar pašalpiniai, ar bemoksliai darbininkai sukurs dvasiškai ir materialiai klestinčią tautą.

Kas priklauso viduriniąjai klasei?


Pirmiausia, smulkieji bei vidutiniai verslininkai ir ūkininkai. Jie sukuria 72% Lietuvos biudžeto šiai dienai (duomenis pateiksime vėliau). Tada turi sekti dėstytojai, mokytojai, gydytojai, policininkai, socialiniai darbuotojai, mokslininkai ir pan. Tai yra visi, kurie iškelia išsilavinimą ir dvasines vertybes virš materialinių, bet supranta, kad be materialaus pagrindo po kojomis yra labai sunku turėti laimingą gyvenimą. Taip pat tai nėra proletariatas, kuris reikalauja daugiau uždirbti, bet pasitenkina kiaulišku būviu. Tai nėra valkatos, girtuokliai ir idėjinai pašalpininkai visam gyvenimui, melžiantys valstybę, o tiksliau tuos, kurie atiduoda jau minėtus 72%. Taigi tai yra tie, kurie yra atsakingi, siekia gyventi normaliose šeimoje, rūpintis savo bendruomenėmis ir savo tauta.

Kokių priemonių reikia imtis valstybėje?


Priemonės:

Panaikinti minimalią algą smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams, nes tai juos žlugdo ir tarnauja stambiosioms korporacijoms.
Atlyginimų pakėlimą privačiame sektoriuje valstybė gali stimuoliuoti keldama atlyginimus valstybiniame sektoriuje!

a) Mokesčių lengvatos, b) valstybės atlyginimai, c) moralinė parama, d) pagarbos skatinimas.
Tikslo prasmė:

Stipri vidurinioji klasė - savo kuriamais produktais ir perkamąja galia - turtina visą visuomenę.
Todėl, siekiama:

Didinti atlyginimus mokytojams ir pritraukti protingesnius mokytojus ir ypač - vyrus. Iki 3 - jų kartų, pavyzdžiui. Finansavimo šaltiniai - atsisakymas trinkelių, tipo Valdovų rūmų, kitų pinigų plovimo projektų ir panašiai. Lengvatos verslams, kurie investuotuoja į darbuotojų apmokymą. (Sąrašą specialybių?)

( Logika - Pasiturintys mokytojai yra labiau gerbtini ir savo pavyzdžiu skatina siekti mokslo. Plius - mokslo žinios ir kūrybiškumas kuria išmanesnius ir pelningesnius verslus.)

Konkretus mokesčių lengvatų įgyvendinimas, remiantis Vokietijos, Anglijos ir kitų šalių praktika, sudarant sąlygas daugiau uždirbti atitinkamoms viduriniosios klasės grupėms.

Sodros mokesčio mažinimas. (Tyrimai ir palyginimai su kitomis valstybėmis.) Verslų pensijų fondų sistemos sukūrimo tyrimas ir pasiruošimas įgyvendinimui.

Pajamų progresinių mokesčių įvedimas, bet labiau mažinant mažiau uždirbantiems ir visai neapmokestinant iki tam tikros ribos kaip pvz., (Anglijoj) JK. (10 tūkst. eurų per metus?)

(galbūt) Baigti cirkus su juridinio asmens verslo ir asmeninio asmens verslo apmokesdinimo skirtumais.

Arijus Bernotas